Contact & Informatie

U kunt een bericht verzenden via het emailadres: behoudcatharina@zeelandnet.nl .
Contact informatie voor het midzomerscomité en het internationale kunstweekend vindt u op de desbetreffende pagina.

Info i.v.m. giften

Nieuwe belastingregels Algemeen Nut Beogende Instellingen. Op 1 januari 2008 zijn voor algemeen nut beogende instellingen, kortweg ANBI genaamd, de belastingregels veranderd op het gebied van:

Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen dan gebruikmaken van de fiscale voordelen. Om als een ANBI te worden aangewezen, moet de instelling een beschikking van de Belastingdienst hebben. De stichting Behoud Catharinakerk Hengstdijk heeft zo’n beschikking.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?

Jaaroverzicht 2016

De jaarcijfers van de stichting over het laatste jaar (2016) zijn als volgt:

Ontvangsten
acties algemeen € 9.595
actie vrienden € 425
boek € 254
giften € 120
dividenden + rente € 331
Totaal ontvangen € 10.725
Uitgaven
onkosten (adv.-burokosten en leges) € 587
verzekering € 97
energie/ huur € 1.000
Totaal uitgaven € 1.684

Netto resultaat € 9.041
Hoewel de zesjaarstermijn in 2016 is ingegaan werd in dat jaar geen restauratie gestart waardoor een mooie extra reserve voor de onderhoudskosten kon worden opgebouwd.


Contact algemeen

Eddie Prince
Telefoon: 0114-682049
Mobiel: 06- 55 47 66 44