Contact & Informatie

U kunt een bericht verzenden via het emailadres: behoudcatharina@zeelandnet.nl .
Contact informatie voor het midzomerscomité en het internationale kunstweekend vindt u op de desbetreffende pagina.

Info i.v.m. giften

Nieuwe belastingregels Algemeen Nut Beogende Instellingen. Op 1 januari 2008 zijn voor algemeen nut beogende instellingen, kortweg ANBI genaamd, de belastingregels veranderd op het gebied van:

Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen dan gebruikmaken van de fiscale voordelen. Om als een ANBI te worden aangewezen, moet de instelling een beschikking van de Belastingdienst hebben. De stichting Behoud Catharinakerk Hengstdijk heeft zo’n beschikking.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?Contact algemeen

Eddie Prince
Telefoon: 0114-682049
Mobiel: 06- 55 47 66 44

Contact Midzomerfeest

Jo de Cock
Telefoon: 0114-682156